ToTCOOP+i Tech projektam ir divi galvenie mērķi:

1. mērķis

Pārveidot pašreizējo profesionālās tālākizglītības piedāvājumu kooperatīvajā sektorā ES līmenī par īpašām apmācībām, kuru pamatā ir tehnoloģiju izmantošana un jaunie digitālā laikmeta modeļi.

2. mērķis

Nostiprināt lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu vadītāju un vadības komandas uzņēmējdarbības vadības spējas tieši iesaistoties apmācību procesā.

Kas mēs esam (pamatinformācija)

Projekta sākumpunkts ir iepriekšējo partneru pieredze, kas veiksmīgi īstenojuši Erasmus+ ToTCOOP+i projektu, kura mērķis bija uzlabot profesionālās izglītības un apmācības piedāvājuma kvalitāti lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu pārvaldes struktūru locekļiem.

Pamatinformācija

Līdz ar to ToTCOOP + i TECH projekts ir paredzēts, lai turpinātu nodrošināt nozares vajadzības, uzlabojot pašreizējo mācību piedāvājumu, tādejādi veicinot atbildīgu lēmumu pieņemšanu lauksaimniecības pārtikas kooperatīvajā nozarē.

ToTCOOP + i TECH projekts uzlabo pašreizējos mācību piedāvājumus, ko partneri sniedz profiliem ar atbildību lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarē.

© ToTCOOP+i Tech 2019 | Līdzfinansē Erasmus + programma, Eiropas Savienība