Projekt Totcoop + i Tech ma dwa główne cele:

Cel 1

Przekształcenie obecnej oferty szkoleniowej w sektorze spółdzielczym w krajach UE w szkolenia oparte na wykorzystaniu technologii cyfrowej.

Cel 2

Wzmocnienie kompetencji liderów, kadry zarządzającej spółdzielni, szczególnie tych działających w sektorze rolno-spożywczym poprzez zwiększenie ich zaangażowania w proces szkoleniowy.

Czym jest ToTCOOP + i Tech?

Punktem wyjścia tego projektu są wcześniejsze doświadczenia partnerów wdrażających z powodzeniem projekt Erasmus + ToTCOOP + i, który miał na celu poprawę jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego (Vocational Education and Training) w sektorze spółdzielczym UE z powodu braku wiedzy, szkoleń, umiejętności i / lub umiejętności członków organów zarządzających spółdzielni rolno-spożywczych.

Background

Punktem wyjścia projektu są wcześniejsze doświadczenia partnerów wdrażających z powodzeniem projekt ToTCOOP + i (realizowany w ramach Erasmus+), który miał na celu poprawę jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego (Vocational Education and Training) w sektorze spółdzielczym UE.

Projekt ToTCOOP+i TECH ma na celu kontynuację wsparcia sektora spółdzielczego poprzez ulepszanie obecnej oferty szkoleniowej realizowanej przez partnerów Projektu (w szczególności dla spółdzielni rolno-spożywczych).

Projekt ToTCOOP + i TECH usprawnia aktualną ofertę szkoleniową dostarczaną przez partnerów do profili z odpowiedzialnością decyzyjną w sektorze spółdzielni rolno-spożywczych.

© ToTCOOP+i Tech 2019 | Współfinansowany przez program Erasmus +, Unia Europejska