Projekts

Par ko ir šis projekts

Pēc projekta „ToTCOOP + i” ieviešanas un pēc projektā iesaistīto treneru un apmācību vadītāju kopīgā darba ir skaidrs, ka ir nepieciešams iet soli tālāk un ierosināt pārveidot „ToTCOOP + i” projektā izstrādātos intelektuālos produktus tehnoloģiskā un inovatīvā formātā, atbilstoši jaunā digitālā laikmeta prasībām.
Šis jaunais formāts, kas būs pievilcīgs, aizraujošs un motivējošs, būs pieejams plašai auditorijai, noderīgs un interesants treneriem, piedāvājot jaunus digitālos rīkus un atbalstot treneru darbu interaktīvā un motivējošā veidā. Jaunais mācību saturs būs interesants un noderīgs arī studentiem un praktikantiem, apmācību tiešajai mērķauditorijai, kas, baudot interaktīvu mācīšanos, balstītu tehnoloģisko līdzekļu izmantošanā, gūs labumu gan no labākas izpratnes, gan sarežģīta satura un uzdevumu apguves. Mācīšanās process, kas ir interaktīvs, būs vieglāks, saprotamāks, pieejamāks un patīkamāks un veicinās motivāciju un līdzdalību.

Projekta mērķi

1. mērķis

Pārvērst pašreizējo Eiropas profesionālās izglītības pastāvīgo piedāvājumu kooperatīvajā sektorā par īpašām mācībām, kas balstīta digitālās laikmeta jaunajās paradigmās un tehnoloģiju izmantošanā.

2. mērķis

Nostiprināt lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu valdes locekļu uzņēmējdarbības administrēšanas spējas, iesaistot un tieši mijiedarbojoties kā galvenajiem dalībniekiem mācību procesā.

Konkrētie mērķi

Stiprināt un pielāgot digitālajam laikmetam pasniedzēju un treneru pedagoģiskās, metodoloģiskās un procesuālās prasmes darbā ar lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu asociācijām un organizācijām, piedāvājot apmācības un konsultāciju pakalpojumus.

Projekta rezultāti

  • 1 Infografiku rokasgrāmata
  • 1 Labās prakses piemēru rokasgrāmata par inovācijām mācību procesā
  • 10 Videomateriāli (1 video katram mācību modulim)
  • 1 spēle ar 50 zināšanu aktivitāšu blokiem (5 katram mācību modulim) (digitāla versija)
  • 1 lietotne (aplikācija) viedtālrunim
  • 10 metodiskie spēles rīki apmācību novērtēšanai (1 katram mācību modulim)
  • 1 atvērta tiešsaistes platforma, kas pielāgota tehnoloģisko mācību līdzekļu izmantošanai
  • 1 starpvalstu mācību sesija Santjago (Spānijā)
  • 1 Mācību rezultātu novērtējuma ziņojums

Projekta ietekme

Paredzamā ToTCOOP + i Tech ietekme ir:

● Nodrošināt lauksaimniecības pārtikas kooperatīvajam sektoram jaunu un inovatīvu mācību saturu un instrumentus zināšanu vairošanai lauku saimniecību pārvaldībā.

● Uzlabot un atjaunināt pedagoģiskās, metodoloģiskās un procesuālās prasmes un tehniskās zināšanas dalīborganizāciju pasniedzējiem, īpaši organizācijām, kas kooperatīviem piedāvā profesionālās izglītības saturu.

● Atjaunināt iesaistīto organizāciju instruktoru tehnoloģiskās un pedagoģiskās zināšanas par jaunu inovatīvu mācību līdzekļu un pieejamo resursu piedāvājumu.

● Palielināt profesionālās izglītības piedāvājuma kvalitāti un pieejamību lauksaimniecības pārtikas kooperatīvajā sektorā.