Projekt

Problem

Po wdrożeniu rezultatów projektu ToTCOOP+i do oferty szkoleniowej organizacji partnerskich, ich przetestowaniu oraz informacjach zwrotnych od uczestniczących w procesie spółdzielni pojawiła się potrzeba rozszerzenia dotychczas wypracowanych rozwiązań. Opracowane produkty w Projekcie ToTCOOP+i zostaną wzbogacone o nowoczesny, zaawansowany technologicznie format.

Wypracowywane w projekcie materiały szkoleniowe będą uzupełnione o narzędzia cyfrowe, w tym aplikacje oraz gry szkoleniowe. Zastosowana w Projekcie grywalizacja będzie stanowiła odpowiedź na potrzebę trenerów, odnośnie poszukiwania ciekawych i angażujących uczestników szkoleń materiałów.

Cele projektu

Cel 1

Przekształcenie obecnej oferty szkoleniowej adresowanej dla europejskiego sektora spółdzielczego w szkolenia oparte o wykorzystanie technologii.

Cel 2

Wzmocnienie kadry zarządzającej spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych poprzez ich udział w szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cel szczegółowy

Wzmocnienie zdolności pedagogicznych, metodologicznych i proceduralnych trenerów wspierających rozwój spółdzielni rolno-spożywczych oraz organizacji oferujących usługi szkoleniowe i doradcze dla spółdzielni rolno-spożywczych.

Rezultaty Projektu

 • 1 Infografika
 • 1 Podręcznik dobrych praktyk
 • 10 materiałów wideo (10 tematów szkoleniowych)
 • Gry szkoleniowe  w wersji cyfrowej i drukowanej
 • 1 aplikacja mobilna
 • 10 narzędzi służących ewaluacji szkoleń
 • 1 platforma online zawierająca multimedialne materiały szkoleniowe
 • 1 Międzynarodowa sesja szkoleniowa w Santiago (ES)
 • 1 Raport podsumowujący

Wpływ na projekt

Wypracowane rezultaty Projekty, zakładają:

 • Dostarczenie spółdzielniom, w tym działającym w sektorze rolno-spożywczym materiałów i narzędzi szkoleniowych służących podnoszeniu kompetencji z zarządzania
 • Wzmocnienie pedagogicznych, metodologicznych i proceduralnych umiejętności i wiedzy trenerów realizujących szkolenia dla sektora spółdzielczego
 • Wyposażenie trenerów sektora spółdzielczego w nowoczesne narzędzia szkoleniowe
 • Wzmocnienie jakości i dostępności oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze spółdzielni rolno-spożywczych.